Home Kenniscentrum Nieuws Werkuitkering: wijzigingen vanaf 01.04.2010

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Werkuitkering: wijzigingen vanaf 01.04.2010

Met ingang van 01.04.2010 zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd in het Activaplan. Voor verdere toelichting hieromtrent verwijzen wij naar http://info.salar.be.

Ten eerste wordt de uitkering vanaf 01.04.2010 steeds berekend in functie van de daadwerkelijke prestaties van de werknemer. Tot en met 31.03.2010 werd de werkuitkering berekend in verhouding tot de contractueel voorziene wekelijkse arbeidsduur. Vanaf 01.04.2010 houdt men rekening met de daadwerkelijke prestaties van de werknemers. Hiervoor dient een specifieke formule te worden toegepast.

Ten tweede wordt de te volgen procedure tot het bekomen van de werkuitkering gewijzigd. Vanaf 01.04.2010 dient in hoofde van de werknemer slechts 1 aanvraag per werkgever en per geldigheidsperiode van de werkkaart te worden ingediend. Dit ongeacht of er 1 of meerdere tewerkstelling(en) voor rekening van die werkgever is/zijn en ongeacht of het uurrooster wijzigt of niet.

Ten derde wordt de geldigheidsduur van de werkkaart aangepast. De werkkaart is sedert 01.04.2010 gedurende 6 maanden geldig (in plaats van 3 maanden).