Home Kenniscentrum Nieuws Werknemer in assisenjury

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Werknemer in assisenjury

De volksjury van een assisenjury bestaat uit burgers die aan bepaalde voorwaarden voldoen. De kandidaten worden opgeroepen en mogen dit niet zomaar weigeren. Indien een werknemer deel van uitmaakt van dergelijke jury, heeft deze recht om afwezig te blijven van het werk met een maximum van 5 dagen. Deze 5 dagen worden gelijkgesteld met een periode van klein verlet. Indien het proces langer duurt dan 5 dagen, wordt dit vanaf de 6e dag beschouwd als een periode van overmacht.

Voor de eerste 5 dagen betaalt de werkgever het normale loon. Duurt het proces langer dan 5 dagen maar beslist de werkgever loon te blijven betalen, krijgt hij van de FOD Justitie een vergoeding.