Home Kenniscentrum Nieuws Werken op de dag van de verkiezingen

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Werken op de dag van de verkiezingen

Op zondag 14 oktober worden de verkiezingen voor de gemeenteraad en de provincieraad gehouden. Sommige werknemers moeten op die dag echter gaan werken. Zij kunnen aan de kiesplicht voldoen door te stemmen bij volmacht of door verlof te nemen en zelf te gaan stemmen. Daarnaast moeten bepaalde werknemers zetelen als bijzitter van een stembureau. Zij hebben recht om afwezig te zijn van hun werk. Voor sommige bijzitters wordt deze dag beschouwd als klein verlet, waardoor ze recht hebben op loon.

Een werknemer die op dag van de verkiezingen moet werken, heeft verschillende mogelijkheden. Hij kan in onderling overleg met zijn werkgever een dag verlof nemen of voor een korte periode toegestane afwezigheid vragen om zijn stem te gaan uitbrengen. Hij kan ook gaan stemmen bij volmacht. Hiervoor dient de werkgever via een attest te bevestigen dat zijn aanwezigheid op het werk vereist is. Een volmacht kan gegeven worden aan elke kiesgerechtigde. De werknemer heeft voor de tijd waarop hij zijn stem gaat uitbrengen geen recht op loon.

Werknemers die moeten gaan zetelen in een stembureau hebben recht om afwezig te zijn van hun werk. Bijzitters in een hoofdstembureau of enig stembureau en bijzitters in een hoofdbureau voor stemopneming mogen klein verlet opnemen, waardoor ze tijdens hun afwezigheid recht hebben op behoud van loon. De voorzitter en secretaris van de stembureaus en bureaus voor stemopneming en de bijzitters in secundaire stembureaus en secundaire bureaus voor stemopneming hebben dan weer geen recht op klein verlet.