Home Kenniscentrum Nieuws Werkbonus verhoogd vanaf 01.04.2013

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Werkbonus verhoogd vanaf 01.04.2013

Vanaf 01.04.2013 is de werkbonus aangepast om het nettoresultaat van de werknemer te verhogen. Het maximumbedrag van de werkbonus bedraagt voortaan € 184,00 voor bedienden en € 198,72 voor arbeiders. Dankzij de werkbonus wordt het bedrag van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen (13,07 %) forfaitair verminderd wanneer het brutoloon van de werknemer zich in bepaalde loonschijven bevindt. De verhoging van de werkbonus heeft belang voor werknemers met een laag loon tot een refertemaandloon van maximum € 2.385,41 bruto.

Deze maatregel brengt geen rechtstreekse kosten mee voor de werkgever. Het nettoloon van de werknemers verhoogt, terwijl hun brutoloon niet toeneemt. Het doel van de werkbonus is om het verschil tussen het loon en de vervangingsuitkering voor werknemers met een laag loon groter te maken.