Home Kenniscentrum Nieuws Wachttijd voor uitkeringen economische werkloosheid

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Wachttijd voor uitkeringen economische werkloosheid

Sedert 01.10.2016 werd de wachttijd voor economische werkloosheid (arbeiders en bedienden) opnieuw ingevoerd waardoor niet iedereen uitkeringen zal ontvangen. Om uitkeringen te ontvangen, moeten de werknemers voldoen aan dezelfde toelaatbaarheidsvoorwaarden als deze die van toepassing zijn op de volledig werklozen. Dit neemt niet weg dat deze werknemers wel tijdelijk werkloos gesteld kunnen worden. Deze regel geldt niet ingeval van tijdelijke werkloosheid om andere redenen (bv. overmacht, slecht weer, sluiting vakantie).  

Er werd voorzien in een uitzondering voor bepaalde leerlingen en een overgangsregeling voor lopende dossiers. Meer informatie kan u vinden op de website van RVA (www.rva.be).