Home Kenniscentrum Nieuws Wachttijd voor economische werkloosheid

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Wachttijd voor economische werkloosheid

Tot en met 30.09.2016 waren er geen wachttijdvoorwaarden voor tijdelijk werklozen. Met ingang van 01.10.2016 wordt de wachttijd voor economische werkloosheid (arbeiders en bedienden) opnieuw ingevoerd. Om uitkeringen te ontvangen, moeten werknemers voldoen aan dezelfde toelaatbaarheidsvoorwaarden welke van toepassing zijn op de volledig werklozen. Deze regel geldt niet ingeval van werkloosheid om andere redenen (bv. overmacht, slecht weer, staking, sluiting vakantie).

Er geldt een uitzondering voor leerlingen en lopende dossiers. De overgangsregeling voor lopende dossiers bepaalt dat zij die reeds uitkeringen tijdelijke werkloosheid bij een bepaalde werkgever ontvingen in de laatste 3 jaar voorafgaand aan de uitkeringsaanvraag, vrijgesteld zijn van wachttijd, op voorwaarde dat zij op 30.09.2016 bij deze onderneming in dienst waren en ze op deze datum uitkeringen tijdelijke werkloosheid hadden kunnen genieten.