Home Kenniscentrum Nieuws Vrijstelling doorstorting BV startende ondernemingen

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Vrijstelling doorstorting BV startende ondernemingen

In de programmawet van 10.08.2015 (BS 18.08.2015) is voorzien dat met ingang van 01.08.2015 een startende kmo 10% van de bedrijfsvoorheffing op de lonen van een werknemer niet moet doorstorten aan de schatkist. Voor een startende micro-vennootschap wordt dat percentage verhoogd tot 20%. Onder startende onderneming wordt een onderneming verstaan die gedurende maximaal 48 maanden is ingeschreven in de KBO. Bovendien moet de onderneming nog aan een aantal voorwaarden voldoen om deze gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing te kunnen toepassen.