Home Kenniscentrum Nieuws Vrijstelling BV jonge werknemers

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Voor een jongere werknemer/schoolverlater die niet meer leerplichtig is en iedere studie heeft beëindigd, is onder bepaalde voorwaarden geen bedrijfsvoorheffing verschuldigd op de bezoldigingen tijdens de maanden oktober, november en december 2013. De arbeidsovereenkomst moet in dat geval aanvangen tijdens het 4e kwartaal en het bedrag van de bezoldiging mag € 2.650,00 belastbaar bruto per maand niet overschrijden.

Indien voldaan is aan deze voorwaarden verwerven dergelijke werknemers vaak onvoldoende inkomsten in het jaar 2013 waardoor geen eindbelasting verschuldigd is. Het zou dan ook overbodig zijn om toch bedrijfsvoorheffing in te houden. Deze vrijstelling wordt niet automatisch toegepast aangezien wij niet kunnen nagaan of deze voorwaarden vervuld zijn. Gelieve ons te contacteren indien dit van toepassing is, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.