Home Kenniscentrum Nieuws Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Een werkgever die een werknemer met een arbeidshandicap of –beperking aanwerft of in dienst heeft, kan een Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) aanvragen. Dit ter compensatie van de eventuele extra kosten en lagere productiviteit van deze werknemer. Sedert 01.01.2019 bestaat er naast de VOP voor onbepaalde duur (stabiele en permanente arbeidshandicap) ook een VOP voor bepaalde duur (arbeidshandicap waar progressie mogelijk is).

De VOP voor onbepaalde duur wordt voor maximaal 5 jaar toegekend, doch kan nadien nog verlengd worden. Voor werknemers met een arbeidshandicap waar nog progressie mogelijk is, kan de werkgever een VOP voor bepaalde duur aanvragen. Deze wordt toegekend voor maximaal 2 jaar. Een verlenging van deze termijn is mogelijk nadat de werknemer opnieuw een VOP-recht bij de VDAB heeft bekomen.