Home Kenniscentrum Nieuws Vertrouwenspersoon voor ondernemingen vanaf 50 werknemers

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Vertrouwenspersoon voor ondernemingen vanaf 50 werknemers

Ondernemingen vanaf 50 werknemers moeten sedert 01.12.2023 verplicht één of meerdere vertrouwenspersonen aanstellen. Minstens één van de vertrouwenspersonen moet tot het personeel van de onderneming behoren. De aanstelling gebeurt na het voorafgaande akkoord van alle vertegenwoordigers van de personeelsleden binnen het CPBW, of bij gebrek daaraan door de vakbondsafgevaardigden of bij gebrek daaraan door de werkgever door de naam aanhangig te maken waarbij de werknemers de mogelijkheid hebben om opmerkingen te geven.

Voordien werd dit wel aanbevolen maar was dit enkel verplicht wanneer alle werknemersvertegenwoordigers in het CPBW dit eisten. De werkgever kon in het verleden vrijwillig kiezen om dit wel of niet te doen. 

Voor ondernemingen met minder dan 50 werknemers blijft het nog steeds een aanbeveling, tenzij alle leden van de vakbondsafvaardiging (of bij ontstentenis daarvan, alle werknemers) hierom uitdrukkelijk verzoeken. In dat laatste geval moet de werkgever hier ook gevolg aan geven.

De volledige toelichting en procedure kan u terugvinden via de website van FOD WASO (https://werk.belgie.be/nl/themas/welzijn-op-het-werk/psychosociale-risicos-op-het-werk/rol-en-statuut-van-de-actoren-3#toc_heading_5). U kan hiervoor ook contact opnemen met uw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.