Home Kenniscentrum Nieuws Verruiming ficheverplichting terugbetaling onkosten 2022

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Verruiming ficheverplichting terugbetaling onkosten 2022

Vanaf inkomstenjaar 2022 geldt er een meer gedetailleerde aangifteverplichting op de fiscale fiche voor de terugbetaling van de kosten eigen aan de werkgever. In het kader van de terugbetaling van onkosten is er sprake van 3 types van onkosten, die elk afzonderlijk op de fiscale fiche vermeld moeten worden. Dit gaat om forfaitaire onkosten o.b.v. ernstige normen, forfaitaire onkosten o.b.v. niet ernstige normen en onkosten o.b.v. bewijsstukken. In de circulaire 2022/C/C62 van 29.06.2022 wordt dit uitgebreid uiteengezet.

Voor elk van deze types van onkosten moet het effectief terugbetaalde bedrag vermeld worden op de fiscale fiche. De werkgever dient de echtheid en het beroepsmatige karakter van de onkosten te kunnen aantonen. De bewijslist ligt hiervoor bij de werkgever. De fiscus zal hierop strengere controles uitoefenen. Indien de geldende verplichtingen niet nageleefd worden, kan dit leiden tot een sanctie in de vorm van niet-aftrekbaarheid als beroepskost en/of een administratieve geldboete. 

In de administratieve instructies van de RSZ staan de ernstige normen vermeld: https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/instructions/salary/particularcases/expensesreimbursement.html. 

De circulaire 2022/C/C62 kan u via de website van FOD Financiën terugvinden: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/public/fisconet/document/8c639e4c-8bb5-425c-95dd-300329918f65#_Toc107221938.