Home Kenniscentrum Nieuws Verlof om dwingende redenen

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Verlof om dwingende redenen

De werknemer heeft het recht om van het werk afwezig te zijn om dwingende redenen (ook dwingend familiaal verlof genoemd). Een dwingende reden is elke niet te voorziene, los van het werk staande gebeurtenis die de dringende en noodzakelijke tussenkomst van de werknemer vereist en dit voor zover de uitvoering van de arbeidsovereenkomst deze tussenkomst onmogelijk maakt. Deze dagen zijn onbetaald en beperkt tot 10 dagen afwezigheid per jaar. Voor deeltijdse werknemers wordt deze duur herleid in verhouding tot de duur van de arbeidsprestaties.

De werknemer die om een dwingende reden afwezig is, dient de werkgever hiervan op voorhand te verwittigen. Indien dit niet mogelijk is, moet hij de werkgever zo spoedig mogelijk verwittigen. Indien de werkgever erom verzoekt, moet de werknemer het bestaan van de ingeroepen reden bewijzen.

Enkele voorbeelden hiervan zijn een plotse hospitalisatie van een met de werknemer onder hetzelfde dak wonende persoon of de schade veroorzaakt aan de woning van de werknemer door een brand.