Home Kenniscentrum Nieuws Verlenging procedure economische werkloosheid bedienden

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Verlenging procedure economische werkloosheid bedienden

De huidige versoepelde procedure i.k.v. tijdelijke werkloosheid voor bedienden (cao 159 NAR) loopt ten einde op 30.06.2023. Recent werd een nieuwe cao (cao 172 NAR) gesloten waardoor de einddatum verschoven wordt naar 30.06.2025. O.b.v. deze cao kunnen bedrijven gebruik maken van economische werkloosheid voor bedienden door het indienen van het formulier C106A bij RVA. Er dient wel aangetoond te worden dat de onderneming in moeilijkheden verkeert. Cao 172 voorziet een supplement ten laste van de werkgever van € 6,22/dag werkloosheid.