Home Kenniscentrum Nieuws Verlenging pensioenbonus

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Verlenging pensioenbonus

De pensioenbonus is een maatregel om werknemers aan te sporen langer te blijven werken. Deze regelgeving wordt verlengd met 1 jaar. Dit heeft als gevolg dat de bonus wordt toegekend voor pensioenen die ten vroegste ingaan op 01.01.2007 en uiterlijk op 01.12.2013.

Deze maatregel kent extra pensioenrechten toe aan werknemers die na hun 62e of na een loopbaan van minstens 44 kalenderjaren hun beroepsactiviteit voortzetten ten belope van € 2,2082 per bewezen voltijds gewerkte dag. De pensioenbonus komt bovenop het maandelijks pensioen en is onderhevig aan dezelfde sociale en fiscale inhoudingen.