Home Kenniscentrum Nieuws Verlenging en uitbreiding Corona-ouderschapsverlof

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Verlenging en uitbreiding Corona-ouderschapsverlof

Aanvankelijk werd het Corona-ouderschapsverlof (1/2e of 1/5e onderbreking) ingevoerd voor de maanden mei en juni. Deze regelgeving is verlengd tot en met 30.09.2020. Mits toestemming van de werkgever kan de werknemer met minstens 1 maand anciënniteit opteren voor een 1/2e of 1/5e onderbreking. Nieuw vanaf 01.07.2020 is dat alleenwonende ouders of ouders van een gehandicapt kind ook een voltijdse onderbreking kunnen nemen. Op de website van RVA (www.rva.be) kan u de procedure voor de aanvraag en formulieren terugvinden.

De aanvraag kan worden gedaan per week, per maand of combinaties van maanden en weken. Ook werknemers die nu reeds een vorm van tijdskrediet of loopbaanonderbreking genieten, kunnen deze onder bepaalde voorwaarden het huidige ouderschapsverlof omzetten naar het Corona-ouderschapsverlof. Tijdens dit Corona-ouderschapsverlof kunnen de werknemers een onderbrekingsuitkering van RVA ontvangen, deze ligt 25% hoger dan bij het gewone ouderschapsverlof. Voor alleenwonende ouders of ouders van een gehandicapt kind, ligt deze 50% hoger dan bij het gewone ouderschapsverlof (geplafonneerd op gederfde brutoloon).