Home Kenniscentrum Nieuws Verkorte opzeggingstermijnen – wijziging arbeidsreglement

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Verkorte opzeggingstermijnen – wijziging arbeidsreglement

Door een wijziging van de opzeggingstermijnen bij ontslagen voor werknemers met minder dan 6 maanden anciënniteit moet het arbeidsreglement dat de exacte opzeggingstermijnen bevat, aangepast worden voor opzeggingen die ingaan vanaf 01.05.2018. De normale procedure tot wijziging van het arbeidsreglement dient hiervoor niet gevolgd te worden. Het toevoegen van een bijlage aan het bestaande arbeidsreglement volstaat, zonder dat dit uitgehangen dient te worden. U kan hiervoor het voorstel in bijlage gebruiken en u dient dit ondertekend over te maken aan FOD WASO, uiterlijk 30.04.2018.

Indien u de gegevens in de bijlage verder aanvult en ondertekent, kan dit overgemaakt worden ter registratie. Indien u ons een kopie van de ondertekende bijlage bezorgt, kunnen wij dit voor u doen. U kan dit ook zelf doen door dit rechtstreeks over te maken aan het regionaal kantoor van FOD WASO waarvan u de contactgegevens via volgende link kan consulteren http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=6552.