Home Kenniscentrum Nieuws Verblijfsvergoeding buitenlandse dienstreizen vanaf 01.04.2015

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Verblijfsvergoeding buitenlandse dienstreizen vanaf 01.04.2015

Jaarlijks worden de bedragen voor de verblijfsvergoeding voor buitenlandse dienstreizen aangepast. Het Ministerieel Besluit van 23.03.2015 (B.S. 30.03.2015) omvat de nieuwe bedragen die met ingang van 01.04.2015 van toepassing zijn. Deze vorm van terugbetaling van onkosten omvat de uitgaven die een werknemer maakt in het kader van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst bij occasionele verplaatsingen naar het buitenland en dit voor minimum 10 uren en maximaal 30 kalenderdagen.

De forfaitaire vergoeding die de ambtenaren van de overheid ontvangen (categorie 1) wanneer zij zich voor een officiële opdracht naar het buitenland begeven, kan bijgevolg eveneens toegekend worden voor de werknemers uit de privésector. De lijst in bijlage geeft de nieuwe bedragen per 01.04.2015 weer en dit voor ieder land afzonderlijk.