Home Kenniscentrum Nieuws Vakantieregeling OAO

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Vakantieregeling OAO

Vanaf 1 september 2019 geldt er een nieuwe vakantieregeling voor leerlingen met een overeenkomst alternerende opleiding (OAO). Voortaan mogen deze leerlingen niet meer werken tijdens schoolvakanties en zijn zij aldus vrij, ongeacht de lesplaats van de leerling en ongeacht de begindatum van de overeenkomst (voor of na 1 september 2019). De schoolvakanties zijn onbetaald, uitgezonderd de betaalde wettelijke vakantiedagen die de leerling heeft opgebouwd.

Op deze schoolvakantieregeling kan uitzonderlijk afgeweken worden. Er kan individueel met de leerling en de opleidingsverstrekker overeengekomen worden dat de leerling toch komt werken tijdens een schoolvakantie wanneer er zich een leeropportuniteit voordoet. Het louter bijspringen in een drukke periode zonder duidelijk aanwijsbare leeropportuniteit kan echter niet. Daarnaast kan de sector een structurele afwijking vastleggen voor seizoensgebonden activiteiten.

Als er onder een van deze uitzonderingen toch gewerkt wordt in een schoolvakantie dan moet de leerling deze dagen nadien recupereren tijdens de lesweken en dit binnen hetzelfde schooljaar. Deze dagen recuperatie zijn onbetaald.