Home Kenniscentrum Nieuws Vakantierechten: gelijkstelling halve dagen werkhervatting

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Vakantierechten: gelijkstelling halve dagen werkhervatting

Vanaf 01.01.2018 worden zowel volledige als halve dagen arbeidsongeschiktheid in het kader van gedeeltelijke (progressieve) werkhervatting gelijkgesteld voor de berekening van de vakantiedagen en het vakantiegeld van de bedienden. Voor de arbeiders werden deze dagen al langer gelijkgesteld, maar voor bedienden voordien niet.

Via het KB van 07.06.2018 (BS 21.06.2018) worden nu ook voor de bedienden die het werk gedeeltelijk hervatten met toestemming van de adviserend geneesheer van de mutualiteit, halve dagen arbeidsongeschiktheid vanaf 01.01.2018 aldus gelijkgesteld. Dit geldt zowel voor de duur van de vakantie als voor het vakantiegeld.

Deze wijziging kan bijgevolg een invloed hebben op de vakantierechten en het vakantiegeld vanaf 2019 voor bedienden die een periode van progressieve werkhervatting in halve dagen heeft gehad tijdens het vakantiedienstjaar.