Home Kenniscentrum Nieuws Vakantierecht en vakantiegeld

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Vakantierecht en vakantiegeld

Werknemers hebben recht op een wettelijk vastgelegd aantal vakantiedagen en het bijhorende vakantiegeld. De vakantierechten van een werknemer worden opgebouwd in het vakantiedienstjaar (bv. in 2010 voor vakantiejaar 2011). Eenvoudig gesteld heeft een werknemer in 2011 recht op twee dagen vakantie per gewerkte of gelijkgestelde maand in 2010 (uitgedrukt in zesdagenweek). Dit kan worden herrekend naar de vijfdagenweek door per zes dagen één dag in mindering te brengen.

Werknemers hebben zowel recht op enkel als dubbel vakantiegeld. Het enkel vakantiegeld is het normale loon dat de werknemer zou ontvangen indien hij op de vakantiedag gewerkt had. Het dubbel vakantiegeld is het vakantiegeld dat aan de werknemer wordt toegekend bovenop zijn enkel vakantiegeld. Het dubbel vakantiegeld staat los van het gewone loon voor de vakantiedagen.

Het vakantiegeld van arbeiders wordt berekend en betaald via de vakantiekas. Arbeiders krijgen al hun vakantiegeld (enkel en dubbel) in één keer betaald en worden aldus niet doorbetaald op het moment dat zij vakantie opnemen.

Het vakantiegeld van bedienden wordt door de werkgever betaald op het moment dat de bediende vakantie opneemt door doorbetaling van het normale loon. Het dubbel vakantiegeld moet in principe betaald worden op het moment dat de bediende zijn (hoofd)vakantie opneemt, maar in de praktijk gebeurt dit meestal in de maand mei of juni.