Home Kenniscentrum Nieuws Uitbreiding recht op aanvullende vakantie

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Uitbreiding recht op aanvullende vakantie

Sinds 01.04.2012 kunnen werknemers die een activiteit aanvatten of hervatten gebruik maken van het stelsel van aanvullende vakantie, om op die manier toch te komen tot 4 weken vakantie. Dit systeem is via twee koninklijke besluiten uitgebreid voor bepaalde werknemers. Het gaat meer bepaald om deeltijdse werknemers die meer gaan werken en om werknemers na een periode van deeltijds ouderschapsverlof.

Een deeltijdse werknemer die overschakelt naar een voltijdse arbeidsduur, wordt eveneens beschouwd als een werknemer die zijn activiteit hervat. Hetzelfde geldt voor een deeltijdse werknemer die zijn arbeidsduur vermeerdert met minstens 20% van een voltijdse arbeidsduur en daardoor een tekort heeft van minimum 4 vakantiedagen. Voor deze werknemers wordt het tekort aan wettelijke vakantie opgevuld met aanvullende vakantie. Deze maatregel geldt retroactief vanaf 01.01.2013.

Daarnaast kunnen ook werknemers die in het kader van ouderschapsverlof hun prestaties verminderen met 1/2 of 1/5 aanspraak maken op dagen aanvullende vakantie. Voordien was dit enkel het geval na een periode van voltijds ouderschapsverlof, aangezien dit beschouwd wordt als het hervatten van een activiteit na een periode van volledige schorsing. Deze wijziging treedt met terugwerkende kracht in op 01.04.2012.