Home Kenniscentrum Nieuws Uitbreiding ontslagbescherming

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Uitbreiding ontslagbescherming

Met ingang van 10.11.2022 genieten bepaalde werknemers voortaan ook bescherming tegen ontslag nadat de beschermingsperiode reeds is afgelopen en wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of een bepaald werk niet hernieuwt. De bescherming na de beschermingsperiode handelt over de situatie waarbij de werkgever tijdens de periode van bescherming het ontslag al voorbereidde. Elke handeling van de werkgever na de beschermingsperiode die ertoe strekt eenzijdig een einde te maken aan de dienstbetrekking en waarvoor tijdens de beschermingsperiode enige voorbereiding werd getroffen, wordt gelijkgesteld met een ontslag tijdens de beschermingsperiode. 

Deze uitbreiding na afloop van de beschermingsperiode geldt in het kader van de ontslagbescherming in geval van zwangerschapsverlof, omzetting van moederschapsverlof, geboorteverlof, zorgverlof en loopbaanonderbreking.

Wanneer de werkgever op de hoogte is van de zwangerschap/bevalling/omzetting van het moederschapsverlof en de betrokken tijdelijke arbeidsovereenkomst niet hernieuwt, wordt een niet-hernieuwing geacht verband te houden met de zwangerschap of bevalling of omzetting van het moederschapsverlof. Het is aan de werkgever om de redenen voor de niet-hernieuwing schriftelijk mede te delen en aan te tonen dat deze vreemd zijn aan de zwangerschap/bevalling/omzetting van het moederschapsverlof.

Deze uitbreiding geldt in het kader van de ontslagbescherming i.k.v. moederschapsrust, omzetting van moederschapsverlof, geboorteverlof en adoptieverlof.