Home Kenniscentrum Nieuws Toegelaten arbeid gepensioneerden 2016

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Gepensioneerden die een rust- of overlevingspensioen genieten, mogen onder bepaalde voorwaarden hun pensioen cumuleren met arbeid. Gepensioneerden mogen onbeperkt bijverdienen vanaf het jaar waarin ze 65 jaar worden. Voor gepensioneerden die jonger zijn dan 65 daarentegen mogen de beroepsinkomsten, behoudens enkele uitzonderingen, bepaalde jaarlijkse bedragen niet overschrijden. Aangezien het jaar bijna ten einde loopt, is het aangewezen de beroepsinkomsten te evalueren om te vermijden dat deze grensbedragen worden overschreden.

Wanneer een gepensioneerde deze grensbedragen overschrijdt, wordt er een sanctie voorzien die proportioneel wordt toegepast. Het bedrag van het pensioen wordt evenredig verminderd met het percentage van overschrijding van de grensbedragen. Sedert 2015 is er geen hogere sanctie meer voorzien bij overschrijding van het grensbedrag met meer dan 25%.

De grensbedragen en bijkomende modaliteiten vindt u in de nota in bijlage.