Home Kenniscentrum Nieuws Tijdstip en frequentie uitbetaling loon

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Tijdstip en frequentie uitbetaling loon

Het tijdstip en de frequentie van betaling van het loon zijn afhankelijk van het statuut van de werknemer. Voor arbeiders dient het loon op gezette tijdstippen, m.n. minstens 2 keer in de maand met een tussenpoos van maximum 16 dagen, te worden uitbetaald. Voor arbeiders moet er aldus steeds een voorschot betaald worden. Dit voorschot moet bij benadering overeenstemmen met het verschuldigde nettoloon voor de reeds gewerkte periode. De tweede betaling moet een definitieve betaling uitmaken van het loon van die maand. Voor bedienden dient het loon maandelijks te worden uitbetaald.

Het loon moet worden uitbetaald op de tijdstippen bepaald in een cao of in het arbeidsreglement en dit uiterlijk op de 7e werkdag na de maand waarvoor de uitbetaling geschiedt. Wanneer er geen regeling voorzien is, moet het loon betaald worden uiterlijk op de 4e  werkdag na de maand waarvoor de uitbetaling geschiedt.