Home Kenniscentrum Nieuws Tijdelijke werkloosheid – vergeet de formaliteiten niet

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Tijdelijke werkloosheid – vergeet de formaliteiten niet

Ondertussen is tijdelijke werkloosheid wegens Corona-overmacht al enkele maanden afgeschaft. De klassieke vormen van tijdelijke werkloosheid (economische redenen, overmacht, slecht weer, …) zijn aldus terug van toepassing. De versoepelingen zijn momenteel niet meer zo uitgebreid, waardoor we de aandacht nog eens willen vestigen op o.m. de verplichting tot het indienen van een tijdige aanvraag en de melding van de eerste effectieve werkloosheidsdag per kalendermaand. De controlekaart C3.2A en het validatieboek zijn t.e.m. 31.12.2022 niet van toepassing.

Afhankelijk van de achterliggende oorzaak van het werkgebrek, kan u een regeling van volledige schorsing of van gedeeltelijke arbeid invoeren, gevolgd door een verplichte werkweek. Een volledige schorsing kan voor maximum 4 weken. Een gedeeltelijke schorsing kan tot maximum 3 maanden voor een grote schorsing (minder dan 3 arbeidsdagen/week of minder dan 1 arbeidsweek per 2 weken) en maximum 12 maanden voor een kleine schorsing (maximum 2 werkloosheidsdagen/week of 5 werkloosheidsdagen per 2 weken). T.e.m. 31.12.2022 is er een overgangsperiode en zijn er versoepelingen m.b.t. de verplichte werkweek.

Er dient voorafgaandelijk een kennisgeving te gebeuren aan de RVA. U dient ons tijdig op de hoogte te brengen indien u wenst dat wij dit voor u doen. De voorafgaandelijke aanvraag bij RVA dient te gebeuren ten minste 7 kalenderdagen op voorhand. T.e.m. 31.12.2022 is er een overgangsperiode van toepassing en kan dit tot minimum 3 kalenderdagen op voorhand doorgegeven worden. De betrokken werknemers dienen eveneens ten minste 7 kalenderdagen (momenteel afwijking tot minimum 3 kalenderdagen) op voorhand op de hoogte gebracht te worden van de eerste voorziene werkloosheidsdag.

De eerste effectieve werkloosheidsdag van iedere maand dient gemeld te worden aan RVA. Deze melding moet gebeuren de dag zelf of uiterlijk de werkdag nadien. Als u ons tijdig de eerste werkloosheidsdag bevestigt, kunnen wij deze melding voor u doen.

Bij de loonverwerking dient u de prestaties te bevestigen. Wij bezorgen nadien een elektronische aangifte aan RVA met daarop een overzicht van de dagen werkloosheid. De werknemer dient er echter zelf op toe te zien dat zijn werkloosheidsdossier in orde is om een vergoeding voor tijdelijke werkloosheid te kunnen ontvangen. De werknemer dient hiervoor zelf contact op te nemen met de hulpkas/vakbond.