Home Kenniscentrum Nieuws Tijdelijke werkloosheid overmacht kinderopvang

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Tijdelijke werkloosheid overmacht kinderopvang

Sedert 01.07.2022 is het toepassen van Corona-overmacht niet meer mogelijk. Een werknemer heeft tot 31.12.2022 nog wel het recht afwezig te zijn van het werk in het kader van tijdelijk werkloosheid overmacht wanneer hij moet instaan voor opvang van zijn kinderen omwille van Corona-gerelateerde problemen. Dit kan gaan om een sluiting van het kinderdagverblijf, de schoolinstelling, het centrum voor opvang van personen met een handicap of annulatie van een zomerkamp. Ook wanneer het kind zelf in quarantaine moet, kan één van de ouders hiervoor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aanvragen. Het volgen van een strikte procedure is sedert 01.07.2022 opnieuw noodzakelijk. 

De werknemer die hiervan gebruik maakt, dient de werkgever onmiddellijk op de hoogte te brengen en moet het overeenstemmende attest aan de werkgever bezorgen dewelke de klassieke procedure voor overmacht naar RVA toe moet volgen. De verschillende attesten kunnen geconsulteerd worden via de website van RVA (www.rva.be). Al naargelang de specifieke situatie zijn er verschillende attesten. De werkgever dient de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht te melden aan RVA, tezamen met de bewijsstukken. 

De werknemer die tijdelijk werkloos wordt gesteld voor opvang van een kind kan een werkloosheidsuitkering ontvangen van RVA ten belope van 65% van zijn (begrensde) loon. De werknemer dient hiervoor wel te voldoen aan bepaalde vergoedbaarheidsvoorwaarden.