Home Kenniscentrum Nieuws Tijdelijke werkloosheid overmacht Corona schorst de opzeg

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Tijdelijke werkloosheid overmacht Corona schorst de opzeg

Maandag 22.06.2020 is de wet gepubliceerd die bepaalt dat tijdelijke werkloosheid overmacht Corona de opzeg schorst. Bij een opzegging door de werkgever gegeven, schorsen de dagen tijdelijke werkloosheid overmacht Corona deze opzeg vanaf 22.06.2020. Indien de opzeg al lopende was vóór 01.03.2020 schorsen deze de opzeg niet. Opzeggingstermijnen die reeds afgelopen zijn voor datum van publicatie (uiterlijk 21.06.2020) komen hiervoor niet in aanmerking en schorsen de opzeg niet.

Bij opzegging door de werknemer gegeven, loopt de opzeggingstermijn gewoon verder en schorst dit de opzeg niet.