Home Kenniscentrum Nieuws Tijdelijke werkloosheid na 31.08.2020

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Tijdelijke werkloosheid na 31.08.2020

Tot en met 31.08.2020 kan iedere werkgever nog beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht i.k.v. Corona. Vanaf 01.09.2020 is deze mogelijkheid enkel nog voorzien voor sectoren en werkgevers die hard getroffen zijn. Dit zijn enerzijds werkgevers die minstens 20% tijdelijke werkloosheid kenden tijdens het 2e kwartaal 2020 en anderzijds sectoren die aangeduid worden door de minister van Werk. Werkgevers die niet komen tot deze 20% dienen vanaf 01.09.2020 terug beroep te doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (met enkele versoepelingen).

Werkgevers die niet vallen onder de definitie van hard getroffen onderneming zullen na 01.09.2020 enkel nog tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Voor de werknemers dient o.a. een voorafgaandelijke kennisgeving te gebeuren aan RVA, alsook een melding van de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand en moet de controlekaart ingevuld worden. Voor de bedienden dient, alvorens een aanvraag gedaan kan worden, eerst een ondernemingsplan of ondernemingscao neergelegd te worden voor ondernemingen die in het verleden nog geen erkenning hebben bekomen.

Aan de algemene regeling voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zijn tot en met 31.12.2020 enkele versoepelingen aangebracht. Zo bedraagt de volledige schorsing voor arbeiders 8 weken (i.p.v. 4) en de gedeeltelijke grote schorsing 18 weken. Aansluitend is er een verplichte werkweek. Voor bedienden die gebruik maken van de bijzondere regeling tijdelijke werkloosheid bedraagt de volledige schorsing 24 weken (i.p.v. 16) en de gedeeltelijke schorsing 34 weken (i.p.v. 26).