Home Kenniscentrum Nieuws Tewerkstelling niet-EU burgers – gewijzigde procedure

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Tewerkstelling niet-EU burgers – gewijzigde procedure

Werkgevers die niet-EU burgers willen tewerkstellen voor een periode van langer dan 90 dagen moeten hiervoor een gecombineerde vergunning ( “Single Permit”) aanvragen. Sedert 31.05.2021 dienen deze aanvragen verplicht digitaal ingediend te worden via een uniek loket op de website van de sociale zekerheid.

Via volgende link kan u deze consulteren: https://www.international.socialsecurity.be/working_in_belgium/nl/gecombineerde-vergunning.html. De gegevens die in dit online loket ingevuld worden, zijn ook toegankelijk voor alle betrokken overheden die hierover advies moeten geven (o.a. Dienst Economische Migratie en Dienst Vreemdelingenzaken). Hierdoor zou de aanvraagprocedure sneller moeten verlopen.

De aanvragen voor tewerkstellingen van niet-EU burgers van minder dan 90 dagen en specifieke tewerkstellingen (o.a. au-pair statuut, grensarbeiders) kunnen nog niet via dit uniek loket verlopen en dienen nog steeds volgens de oude procedure uitgevoerd te worden.