Home Kenniscentrum Nieuws Tewerkstelling Kroatische werknemers

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Tewerkstelling Kroatische werknemers

De overgangsperiode tijdens dewelke Kroaten nog in het bezit moeten zijn van een arbeidskaart heeft een einde genomen op 30.06.2015. Met ingang van 01.07.2015 zijn Kroatische werknemers eveneens vrijgesteld van de verplichting om in het bezit te zijn van een arbeidskaart. Op voorhand moet bijgevolg geen toelating bekomen worden om deze werknemers te laten werken. In bepaalde situaties blijven wel andere formaliteiten van toepassing die ook voor andere werknemers gelden, vb. in geval van tijdelijke detachering van werknemers.