Home Kenniscentrum Nieuws Terbeschikkingstelling internet en PC

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Terbeschikkingstelling internet en PC

Wanneer de werkgever aan zijn werknemer voor privégebruik gratis een internetaansluiting en –abonnement ter beschikking stelt, ramen zowel fiscus als RSZ dit voordeel op € 60,00 per jaar. Indien ook gratis een PC (laptop of desktop) ter beschikking wordt gesteld, ontstaat hierdoor ook een voordeel in hoofde van de werknemer dat forfaitair wordt geraamd op € 180,00 per jaar. Indien deze voordelen niet kosteloos worden verstrekt, moet het in aanmerking genomen voordeel worden verminderd met de bijdrage van de werknemer.