Home Kenniscentrum Nieuws Te laat op het werk wegens sneeuw of vrieskou

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Te laat op het werk wegens sneeuw of vrieskou

Indien een werknemer laattijdig op het werk arriveert, krijgt deze geen loon voor de periode van afwezigheid, tenzij hij overmacht op de weg naar het werk kan inroepen. Onverwachte hevige sneeuwval kan in bepaalde situaties als overmacht worden aanschouwd waardoor de werknemer toch gewaarborgd dagloon kan bekomen. Indien de sneeuwval vooraf wordt aangekondigd, kan geen overmacht worden ingeroepen.  

Als een werknemer zich normaal naar zijn werk begeeft, maar er te laat aankomt, heeft hij recht op gewaarborgd dagloon op voorwaarde dat de vertraging te wijten is aan een gebeurtenis die zich heeft voorgedaan op de weg naar het werk en onafhankelijk is van zijn wil. De werknemer moet sowieso alles in het werk stellen om tijdig op het werk aan te komen.

Als de sneeuwval vooraf wordt aangekondigd, kan geen overmacht worden ingeroepen. Het slechte weer is dan immers geen plotse en onvoorziene gebeurtenis die onafhankelijk is van de wil van de werknemers. Bij aangekondigde sneeuwval kan aldus geen aanspraak worden gemaakt op gewaarborgd dagloon.

De situatie dient aldus dag per dag bekeken te worden rekening houdende met concrete omstandigheden.