Home Kenniscentrum Nieuws Taxshift – tweede stap vanaf 01.01.2018

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Taxshift – tweede stap vanaf 01.01.2018

In het kader van de taxshift worden enerzijds de patronale RSZ-bijdragen in verschillende stappen verlaagd. Anderzijds wordt de structurele vermindering aangepast zodat enkel nog de werknemers met een laag loon in aanmerking zullen komen hiervoor. De eerste stap gebeurde op 01.04.2016, de tweede stap zal vanaf 01.01.2018 in voege treden en de laatste stap treedt in voege vanaf 01.01.2019. Vanaf 01.01.2018 dalen de basiswerkgeversbijdragen naar 25%, wordt het basisforfait van de structurele vermindering afgeschaft, verhoogt de lageloongrens verder en wordt het hogelooncomponent afgeschaft.

In oorsprong bedroegen de basiswerkgeversbijdragen voor een werknemer 32,40% (bestaande uit een basispercentage en een loonmatigingsbijdrage). Sedert 01.04.2016 is de basiswerkgeversbijdragen verlaagd naar 30,00% en vanaf 01.01.2018 daalt dit verder naar 25,00%.

Vanaf 01.01.2018 is er ook nog een afbouw van de structurele vermindering. Dit is een vermindering die automatisch wordt toegepast, maar die zal verlagen en/of verdwijnen. Het basisforfait wordt immers afgeschaft, de lageloongrens wordt verhoogd naar € 8.850,00 per kwartaal en het hogelooncomponent wordt afgeschaft.