Home Kenniscentrum Nieuws Taxshift – Gevolgen vanaf 01.01.2019

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Taxshift – Gevolgen vanaf 01.01.2019

Het laatste luik aan maatregelen in het kader van de taxshift gaat in op 01.01.2019. De impact voor werkgevers is eerder gering. Er is immers geen verdere verlaging van de basiswerkgeversbijdragen voorzien. Er wordt wel voorzien in een verhoogde loongrens voor lage lonen. Dit leidt tot een uitbreiding van de groep van werknemers waarvoor werkgevers een structurele lastenvermindering kunnen genieten. De impact van deze maatregelen is vooral voelbaar voor werknemers.

De maatregelen uit het laatste luik focussen op de verhoging van het nettoloon van werknemers. Hiervoor wordt de fiscale werkbonus, een belastingvermindering voor werknemers met een laag loon, verhoogd van 28,03 % naar 33,14 %. In dat kader werd ook beslist om de belastingvrije som te verhogen tot een bedrag van € 4.785,00 (niet-geïndexeerd). Hierdoor verdwijnt ook het bestaande onderscheid tussen de algemene belastingvrije som en de verhoogde belastingvrije som voor lage en middeninkomens. Vanaf inkomstenjaar 2019 wordt de schijf van 40% nogmaals verbreed. Dit zorgt ervoor dat een groter deel van het inkomen aan een lager belastingtarief onderworpen wordt.

Voor werkgevers heeft de verhoging van de loongrens voor lage lonen weinig impact. De bedoeling van deze maatregel was om de groep van werknemers waarvoor werkgevers een structurele lastenvermindering kunnen genieten, uit te breiden. De loongrens voor lage lonen ligt op € 8.850,00/kwartaal. Vanaf 01.10.2018 werd dit bedrag geïndexeerd tot € 9.027,00/kwartaal. In het kader van de taxshift werd beslist om vanaf 01.01.2019 deze loongrens te verhogen tot € 9.035,00/kwartaal. Door de recente indexering van dit bedrag heeft deze maatregel een verwaarloosbaar effect.