Home Kenniscentrum Nieuws Tariefvoordeel aan personeel

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Tariefvoordeel aan personeel

Werkgevers bieden hun werknemers soms de mogelijkheid om producten of diensten aan een gunstprijs te kopen. Deze korting maakt een voordeel uit waarop in principe belastingen en RSZ-bijdragen betaald moeten worden. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, is dit voordeel echter vrijgesteld. Het dient te gaan om kortingen op eigen producten of diensten. De hoeveelheid verkochte producten per werknemer mogen het normale verbruik van diens gezin niet overschrijden. RSZ beperkt het voordeel dat kan toegekend worden tot 30 % van de normale prijs. Op fiscaal vlak geldt deze voorwaarde niet. De prijs die de werknemer na aftrek van de prijsvermindering nog betaalt, mag sowieso niet lager liggen dan de kostprijs van het product.