Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Tankkaart

Indien een werknemer met een firmawagen een tankkaart ter beschikking krijgt, zit het voordeel hiervan mee vervat in het voordeel alle aard dat wordt aangerekend voor de firmawagen. Een tankkaart ter beschikking stellen aan een werknemer zonder firmawagen is minder evident aangezien hiervoor afzonderlijk een voordeel aangegeven moet worden. Het aan te geven voordeel is verschillend voor RSZ en fiscus. Om dit voordeel te berekenen dient een opsplitsing gemaakt te worden tussen woon-werkverkeer, zuivere privéverplaatsingen en beroepsverplaatsingen.

De fiscus beschouwt zowel het woon-werkverkeer als de zuivere privéverplaatsingen als een voordeel alle aard, doch er zijn enkel sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd op de zuivere privéverplaatsingen. Beroepsverplaatsingen zijn vrijgesteld van RSZ en BV.