Home Kenniscentrum Nieuws SWT en ontslagcompensatievergoeding

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

SWT en ontslagcompensatievergoeding

De ontslagcompensatievergoeding (OCV) wordt gelijkgesteld met een opzegvergoeding i.k.v. werkloosheidsuitkeringen. Dat betekent dat de werknemer pas recht heeft op werkloosheidsuitkeringen na de periode die gedekt is door de OCV en dat het SWT dus ook pas na de periode die gedekt is door de OCV kan aanvangen.

Indien een werknemer het recht op SWT opent, is de aanvullende vergoeding (de bedrijfstoeslag) pas verschuldigd na de periode gedekt door de OCV. Aangezien de berekening van de OCV de bevoegdheid is van RVA, zal de werkgever hiervan in principe niet op de hoogte zijn. Om te weten vanaf wanneer de aanvullende vergoeding verschuldigd is, dient u deze informatie op te vragen bij de werknemer, die deze informatie op zijn beurt kan bekomen bij diens betalingsinstelling (vakbond of hulpkas).