Home Kenniscentrum Nieuws Supplement economische werkloosheid

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Supplement economische werkloosheid

Sedert 01.01.2012 is er, bovenop de werkloosheidsuitkering, een supplement verschuldigd bij enkele vormen van tijdelijke werkloosheid (o.a. economische werkloosheid). Tenzij de sector of onderneming een hoger supplement voorziet, bedraagt dit € 2,00/dag. Vanaf 01.10.2016 werd een wachttijd voor economische werkloosheid ingevoerd om uitkeringen te kunnen ontvangen waardoor sommige werknemers geen recht op werkloosheidsuitkeringen zullen ontvangen voor deze dagen. Het supplement (€ 2,00/dag of hoger) is gekoppeld aan het recht op werkloosheidsuitkeringen. Tenzij expliciet wordt doorgegeven dat dit voor bepaalde werknemers niet moet, berekenen onze diensten automatisch het supplement voor alle dagen economische werkloosheid.

Noch de werkgever, noch het sociaal secretariaat wordt automatisch ingelicht over het recht op werkloosheidsuitkeringen van werknemers. Het gaat immers om informatie van de werkloosheidsinstellingen die rechtstreeks aan werknemers wordt gecommuniceerd. Ook indien de werknemers geen recht blijken te hebben op werkloosheidsuitkeringen kan dit supplement toch vrij van socialezekerheidsbijdragen betaald worden.