Home Kenniscentrum Nieuws Studentencontingent van 475 uren tijdelijk geneutraliseerd

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Studentencontingent van 475 uren tijdelijk geneutraliseerd

Voor de periode 01.04.2020 tot en met 30.06.2020 werd beslist om het contingent van 475 uur waarbij studenten met verminderde RSZ-bijdragen kunnen werken, te neutraliseren. Concreet betekent dit dat de prestaties van studenten in die periode niet van het contingent van 475 uur zullen worden afgetrokken en dat de inkomsten hieruit niet mee tellen als beroepsinkomsten om fiscaal ten laste te blijven. Studenten zullen door deze maatregel in 2020 dus meer dan 475 uur met verminderde RSZ-bijdragen kunnen werken.