Home Kenniscentrum Nieuws Studentenarbeid

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Studentenarbeid

Studenten mogen op jaarbasis 50 dagen werken onder een voordelig statuut. Voor dit contingent van 50 dagen houdt men zowel rekening met de effectief gewerkte dagen, als met de gelijkgestelde dagen waarvoor de werkgever loon onderworpen aan sociale zekerheid betaalt (bv. feestdagen). De sociale zekerheidsbijdrage voor deze 50 dagen bedraagt 8,13 % (werkgever 5,42 % / werknemer 2,71 %). Er dient een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor studenten opgemaakt te worden waarin bepaalde zaken verplicht dienen opgenomen te zijn.  

Bij overschrijding van de 50 dagen mag een student nog wel tewerkgesteld worden, maar weliswaar niet onder het voordelige statuut. Bijkomende informatie vindt u in het dossier in bijlage.