Home Kenniscentrum Nieuws Studentenarbeid: ook in 2019 475 uren aan verminderde bijdragen

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Studentenarbeid: ook in 2019 475 uren aan verminderde bijdragen

Sedert 01.01.2017 bestaat het studentencontingent aan verminderde bijdragen uit 475 uren op jaarbasis i.p.v. 50 dagen zoals voordien. De prestaties van studenten dienen dan ook gereserveerd te worden in uren in Dimona. Een tijdige Dimona-aangifte is noodzakelijk en wordt streng opgevolgd. Wanneer de Dimona-aangifte laattijdig gedaan wordt, worden alle uren beschouwd als zijnde niet gereserveerd en vallen deze aldus buiten het contingent, ook deze die betrekking hebben op een periode na de laattijdige Dimona-aangifte.

De overige modaliteiten m.b.t. een studentenovereenkomst (schriftelijke studentenovereenkomst, voorwaarden om als student in aanmerking te komen, …) zijn ongewijzigd gebleven. Met de inwerkingtreding van de nieuwe kinderbijslagregeling (het Groeipakket) zijn de voorwaarden veranderd om in aanmerking te komen voor kinderbijslag.