Home Kenniscentrum Nieuws Studentenarbeid: Contingent van 50 dagen niet meer prioritair

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Studentenarbeid: Contingent van 50 dagen niet meer prioritair

RSZ aanvaardt met ingang van 01.07.2016 dat er geen prioriteit meer moet worden gegeven aan het studentencontingent van 50 dagen. Voordien moest eerst het studentencontingent van 50 dagen opgebruikt worden en kon de student nadien pas als gelegenheidswerknemer of via andere tewerkstelling tewerkgesteld worden.

In het Belgisch Staatsblad van 26.07.2016 is het KB gepubliceerd dat voorziet in de afschaffing van de regel volgens dewelke een student eerst zijn contingent van 50 dagen met solidariteitsbijdragen moet hebben uitgeput alvorens hij kan worden tewerkgesteld in het kader van een ander contingent zoals gelegenheidswerknemer in de horeca, land- of tuinbouw. RSZ maakt hiervan ook melding in hun tussentijdse instructies: https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/nl/latest/intermediates.  

De DIMONA-aangifte moet aldus gebeuren in functie van de keuze die is gemaakt: STU indien de solidariteitsbijdrage van toepassing is (maximum 50 dagen per student), EXT indien het gaat om een gelegenheidswerknemer in de horeca (maximum 50 dagen per werknemer, de dagen gaan in mindering van het contingent horeca) of OTH voor alle andere tewerkstellingen.