Home Kenniscentrum Nieuws Strikte regels voor minderjarige studenten

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Strikte regels voor minderjarige studenten

Er gelden specifieke regels voor minderjarige studenten die ouder zijn dan 15 jaar en niet langer onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht. Zo is nachtarbeid (tussen 20u00 en 06u00) in principe verboden voor jeugdige werknemers. Bij bepaalde werkzaamheden mag de minderjarige van 16 jaar of ouder werken tot 23u00. Daarnaast mogen ze normaal niet langer dan 8 uur per dag of 38 uur per week werken. In bepaalde uitzonderlijke gevallen zijn overuren wel toegelaten, mits het verwittigen van de Dienst Toezicht op de sociale wetten en het toekennen van inhaalrust.

Op deze jeugdige werknemers zijn ook andere regels van toepassing voor arbeidstijd, rusttijden en pauzes. Voor hen moeten de arbeidsperiodes bij verschillende werkgevers samengeteld worden om na te gaan of de arbeidsduurgrenzen gerespecteerd worden. De onderwijsuren van jongeren die deeltijds onderwijs volgen, worden bovendien meegeteld als arbeidsuren.

Wanneer de minderjarige studenten langer dan vier en een half uur ononderbroken werken, hebben ze recht op minstens een half uur pauze. Indien ze zes uur werken krijgen ze in totaal één uur rust. Tussen twee arbeidsprestaties moeten ze minstens 12 uur rust krijgen en naast de verplichte zondagsrust is er voor hen ook een bijkomende rustdag op zaterdag of maandag.