Home Kenniscentrum Nieuws Startbaanverplichting

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Startbaanverplichting

Werkgevers uit de privésector die op 30 juni ten minste 50 werknemers in dienst hebben, zijn verplicht om in 2015 jongeren onder de 26 tewerk te stellen ten belope van 3% van hun personeelsbestand. Aan sommige sectoren (bv. PC 126.00) wordt echter een vrijstelling toegekend. Werkgevers die op 30 juni minder dan 50 werknemers in dienst hebben, zijn vrijgesteld van deze startbaanverplichting.