Home Kenniscentrum Nieuws Startbaanverplichting

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Startbaanverplichting

Werkgevers uit de privésector die op 30 juni van het voorgaande kalenderjaarjaar ten minste 50 werknemers in dienst hadden, zijn verplicht om jongeren onder de 26 jaar tewerk te stellen ten belope van een bepaald percentage van hun personeelsbestand. Aan sommige sectoren wordt echter een vrijstelling toegekend. Dit is in 2011 o.a. het geval voor PC 118.00, PC 124.00 en PC 126.00.

Werkgevers die op 30 juni van het voorgaande kalenderjaar minder dan 50 werknemers in dienst hadden, zijn vrijgesteld van deze startbaanverplichting.