Home Kenniscentrum Nieuws Stand van zaken klein verlet COVID-vaccin

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Stand van zaken klein verlet COVID-vaccin

Er is al geruime tijd sprake van het recht op klein verlet voor een werknemer die tijdens de uren wordt opgeroepen om het COVID-vaccin te bekomen. Het wetsontwerp werd ondertussen goedgekeurd in de Kamer, doch is pas in voege na publicatie in het B.S. De werknemer zal recht hebben op klein verlet voor de tijd die nodig is om zich te laten vaccineren. De werknemer zal de werkgever op voorhand moeten verwittigen van zijn afwezigheid en op vraag van de werkgever een bevestiging van de afspraak/uitnodiging voorleggen. In het kader van de privacy wetgeving mag de werkgever geen kopie van deze bevestiging of uitnodiging nemen.

De werkgever dient het gewone loon van de werknemer door te betalen tijdens de afwezigheid. Er is geen exacte duurtijd voorzien voor de afwezigheid, dit kan immers variëren al naargelang de situatie.