Home Kenniscentrum Nieuws Sollicitatieverlof vanaf 01.01.2014

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Sollicitatieverlof vanaf 01.01.2014

Naar aanleiding van het eenheidsstatuut wijzigen vanaf 01.01.2014 de regels omtrent het sollicitatieverlof en worden deze voor arbeiders en bedienden op 1 lijn gebracht. Tijdens de laatste 26 weken van de opzeggingstermijn heeft de werknemer recht op afwezigheid om een nieuwe betrekking te zoeken gedurende 2 halve dagen of 1 volledige dag per week. Tijdens de periode voor de laatste 26 weken van de opzeggingstermijn heeft men recht op 1 halve dag sollicitatieverlof per week. Deze dagen zijn te betalen door de werkgever en voor deeltijdsen gelden deze pro rata hun tewerkstellingsbreuk.

Wanneer een werknemer outplacement geniet, zal deze tijdens de volledige duur van de opzeggingstermijn recht hebben op sollicitatieverlof ten belope van 2 halve dagen of 1 volledige dag per week.