Home Kenniscentrum Nieuws Sollicitatieverlof arbeiders

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Sollicitatieverlof arbeiders

Arbeiders in de opzegperiode hebben het recht om 1 dag per week afwezig te zijn om een andere betrekking te zoeken met behoud van loon, dit ongeacht de werknemer zelf zijn ontslag heeft gegeven of gekregen. Het sollicitatieverlof mag ook in 2 halve dagen per week worden opgenomen. Indien de opzeggingstermijn korter is dan 7 dagen, heeft de arbeider slechts recht op 1 halve dag sollicitatieverlof.

Deeltijdse arbeiders hebben recht op sollicitatieverlof in verhouding tot hun tewerkstelling binnen de onderneming. De dagen dienen in onderling akkoord tussen werkgever en werknemer opgenomen te worden en mogen niet worden opgespaard om te komen tot een langere periode.