Home Kenniscentrum Nieuws Solidariteitsbijdrage utilitaire voertuigen

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Solidariteitsbijdrage utilitaire voertuigen

Vanaf het 2e kwartaal 2014 versoepelde de RSZ haar richtlijnen over de solidariteitsbijdrage. Dit kan gevolgen hebben als werknemers een utilitair voertuig (echte lichte vracht) ter beschikking krijgen voor hun woon- werkverkeer. Voortaan wordt woon- werkverkeer met een voertuig dat valt onder de fiscale definitie van een echte lichte vracht niet meer beschouwd als privégebruik en is de solidariteitsbijdrage niet meer verschuldigd. Wordt dit utilitair voertuig ook voor zuiver privéverplaatsingen gebruikt, is de solidariteitsbijdrage nog wel verschuldigd. Graag een seintje aan onze diensten voor welke voertuigen hierdoor wijzigingen noodzakelijk zijn.

Wanneer een werknemer een firmawagen mag gebruiken voor privéverplaatsingen is de werkgever een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Privéverplaatsingen omvatten de woon- werkverplaatsingen, ander privégebruik en collectief vervoer van werknemers. De werkgever draagt de bewijslast indien geen solidariteitsbijdrage wordt betaald. Voor utilitaire voertuigen gaan de inspectiediensten er voortaan niet meer vanuit dat deze privé gebruikt worden, maar het tegenbewijs kan steeds geleverd worden. Voor gewone voertuigen (andere dan utilitaire) wijzigt het standpunt van de RSZ niet.

Sedert het 2e kwartaal 2014 maakt de RSZ bij de beoordeling of er een solidariteitsbijdrage verschuldigd is een onderscheid tussen utilitaire voertuigen en andere voertuigen. Een utilitair voertuig is een voertuig dat valt onder het toepassingsgebied van de solidariteitsbijdrage, maar dat de fiscus kwalificeert als echte lichte vracht. Deze voertuigen worden fiscaal belast op basis van de werkelijke waarde van het voordeel en niet op basis van de formule. In concreto gaat het over een voertuig met een laadruimte achterin, zonder ruiten en waarin wettelijk geen passagiers vervoerd mogen worden. Gewone voertuigen zijn al de andere voertuigen die behoren tot de klasse M1 en N1 (personenauto, auto voor dubbel gebruik, minibus, monovolume, luxueus terreinvoertuig).

De RSZ heeft ook gespecifieerd dat in geval van zeer occasioneel privégebruik van een bedrijfsvoertuig (bv. eenmalig gebruik voor verhuis) er geen solidariteitsbijdrage verschuldigd zal zijn.