Home Kenniscentrum Nieuws Sociale verkiezingen – ontslagbescherming (niet-)verkozene

Nieuws

Nieuwe maatregelen of nieuwe wetten? Blijf hier op de hoogte van van de nieuwigheden in loonberekening & loonadministratie.

Sociale verkiezingen – ontslagbescherming (niet-)verkozene

De procedure van de sociale verkiezingen is ondertussen afgerond. Hierdoor zal de samenstelling van de overlegorganen veranderen. Dit impliceert zowel een ontslagbescherming voor de verkozenen als voor de niet-verkozenen. Voor de verkozen werknemers, gewone en plaatsvervangende leden in de ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk, loopt de ontslagbescherming tot aan de installatie van hun opvolgers bij de volgende sociale verkiezingen (in 2028). Ook de niet-verkozen werknemers genieten een bescherming, de duurtijd is verschillend al naargelang de situatie. 

Werknemers die zich kandidaat hebben gesteld maar niet verkozen zijn, blijven ook nog een bepaalde termijn beschermd. Deze periode is afhankelijk van het gegeven of ze bij de vorige verkiezingen zich ook kandidaat hadden gesteld. Indien de werknemer in kwestie zich voor de eerste keer kandidaat heeft gesteld of bij de sociale verkiezingen van 2020 wel verkozen was zal deze even lang beschermd zijn als de verkozen personeelsafgevaardigden, namelijk tot 2028. Indien de werknemer zich bij de vorige sociale verkiezingen al kandidaat gesteld had maar toen ook niet werd verkozen zal de ontslagbescherming eindigen na 2 jaar volgend op de aanplakking van de verkiezingsuitslag, namelijk tot 2026.  

Indien er kandidaten automatisch verkozen werden omdat er minder kandidaten zijn dan de te verdelen mandaten geldt de ontslagbescherming tot 2028. Dit geldt ook bij het opkomen van één kandidaat. Er zal dan geen overlegorgaan kunnen ontstaan maar de persoon wordt hierbij ook automatisch verkozen als een personeelsafgevaardigde, inclusief de nodige ontslagbescherming. 

De ontslagbescherming houdt in dat de personen in kwestie enkel wegens een dringende reden of wegens een economisch/technische reden ontslagen kunnen worden. Andere ‘normale’ ontslagen zijn niet mogelijk voor deze werknemers. Verder geldt er bij dergelijke ontslagen een strikte procedure die gevolgd moeten worden. Indien deze niet worden gevolgd kan dit grote financiële sancties met zich meebrengen (beschermingsvergoedingen).